Hướng dẫn vào học

  1. Hướng dẫn vào học

Bước 1: Truy cập vào https://school.mentori.vn. Bạn vui lòng đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, tại trang chủ bạn nhấp vào “Khóa học của tôi”

Bước 3: Chọn khóa học [Tên khóa học] và bắt đầu học thôi!

Last updated