Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã tham gia Mentori, chính sách quyền riêng tư này áp dụng khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp cho người dùng các lựa chọn về dữ liệu chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ như được mô tả dưới đây

 1. Dữ liệu chúng tôi thu thập

Để cung cấp Sản phẩm của Mentori, chúng tôi phải xử lý các thông tin về bạn. Các loại thông tin mà chúng tôi xử lý phụ thuộc vào cách bạn sử dụng Sản phẩm của chúng tôi.

Đăng ký tài khoản

Để tham gia vào Mentori, bạn cần phải đăng ký tài khoản và cung cấp thông tin chính xác về tên, số điện thoại, email và mật khẩu.

Hồ sơ

Bạn có các lựa chọn về thông tin trên hồ sơ của mình, chẳng hạn như địa chỉ, ngày sinh, giới tính, link mạng xã hội. Bạn có quyền lựa chọn có đưa thông tin nhạy cảm vào hồ sơ của mình hay không và công khai thông tin nhạy cảm đó. Vui lòng không đăng hoặc thêm dữ liệu cá nhân vào hồ sơ của bạn mà bạn không muốn công khai.

 1. Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cấp quyền truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi và tôn trọng cài đặt của bạn.

Cung cấp, cá nhân hóa và cải tiến Sản phẩm của chúng tôi:

 • Cung cấp, cá nhân hóa các tính năng và nội dung cũng như đưa ra các gợi ý cho bạn (chẳng hạn như các bài viết, các khóa học phù hợp với bạn) trên Sản phẩm của chúng tôi.

 • Cải tiến sản phẩm: Chúng tôi sử dụng thông tin mình có để nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và cải thiện Sản phẩm, chẳng hạn như bằng cách tiến hành khảo sát và nghiên cứu, cũng như thử nghiệm và khắc phục sự cố các tính năng, sản phẩm mới

Cải thiện độ an toàn, tính toàn vẹn và bảo mật

Chúng tôi sử dụng thông tin mình có để xác minh tài khoản và hoạt động, chống hành vi có hại, phát hiện và ngăn chặn spam cũng như các trải nghiệm tiêu cực khác, duy trì tính toàn vẹn của Sản phẩm, đồng thời cải thiện độ an toàn và tính bảo mật trên Sản phẩm của Mentori.

Liên lạc với bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin mình có để gửi cho bạn các thông tin tiếp thị, thông báo cho bạn về Sản phẩm của chúng tôi, cũng như cho bạn biết về các chính sách và điều khoản của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để trả lời bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi.

 1. Cách chúng tôi chia sẻ thông tin

Hồ sơ

Bạn cho phép mọi người xem thông tin công khai trong hoặc ngoài Sản phẩm của chúng tôi. Thông tin này bao gồm tên; thông tin trong Hồ sơ của bạn (không bao gồm thông tin cá nhân như số điện thoại, email, địa chỉ..). Bạn, những người khác sử dụng Mentori cũng như chúng tôi có thể gửi thông tin công khai cho bất cứ ai trong hoặc ngoài Sản phẩm của chúng tôi.

Đánh giá, thảo luận

Dịch vụ của chúng tôi cho phép xem và chia sẻ thông tin bao gồm thông qua các đánh giá, thảo luận.

 • Khi bạn chia sẻ đánh giá của bạn về khóa học, mọi người có thể xem nội dung được chia sẻ công khai của bạn bao gồm tên, ảnh nếu bạn cung cấp.

 • Khi bạn đăng một thảo luận, một nhóm những người đã mua khóa học có thể xem nội dung bạn chia sẻ

 1. Làm cách nào quản lý thông tin

Đối với dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn, bạn có thể:

 • Xóa dữ liệu: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa hoặc xóa tất cả hoặc một số dữ liệu cá nhân của bạn.

 • Thay đổi hoặc sửa dữ liệu: Bạn có thể chỉnh sửa một số dữ liệu cá nhân của mình thông qua tài khoản của mình. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi thay đổi, cập nhật hoặc sửa dữ liệu của bạn trong một số trường hợp nhất định, đặc biệt nếu dữ liệu đó không chính xác.

 • Phản đối, hoặc Hạn chế Sử dụng Dữ liệu: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng tất cả hoặc một số dữ liệu cá nhân của bạn hoặc hạn chế việc chúng tôi sử dụng dữ liệu đó.

 • Quyền truy cập hoặc lấy dữ liệu của bạn: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp một bản sao dữ liệu cá nhân của bạn và có thể yêu cầu một bản sao dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp ở dạng máy có thể đọc được.

Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ bên dưới và chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của bạn theo luật hiện hành.

Đóng tài khoản

 • Nếu bạn chọn đóng tài khoản của mình, dữ liệu cá nhân của bạn nói chung sẽ ngừng hiển thị cho những người khác trên Mentori.

 • Xóa vĩnh viễn hồ sơ của bạn trên Mentori người dùng khác không thể truy cập lại

 • Bạn không thể khôi phục lại hồ sơ hay các bài chia sẻ trên Mentori

 • Nhóm nội dung và xếp hạng hoặc đánh giá nội dung được liên kết với tài khoản đã đóng sẽ hiển thị là một người dùng không xác định.

 • Mentori sẽ tiếp nhận yêu cầu xóa tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ xử lý và gửi lại thông báo cho bạn khi việc xóa tài khoản sẽ hoàn tất trong vòng 7 ngày làm việc.

 1. Những điều bạn có thể chia sẻ và thực hiện trên Mentori

Bạn đồng ý không tham gia hành vi được mô tả dưới đây (hoặc không tạo điều kiện hay hỗ trợ người khác thực hiện hành vi đó):

 • Bạn không được sử dụng Sản phẩm của chúng tôi để thực hiện hoặc chia sẻ bất cứ nội dung nào:

 • Vi phạm các Điều khoản này, Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi và các điều khoản, chính sách khác áp dụng cho việc sử dụng Mentori của bạn.

 • Bất hợp pháp, gây nhầm lẫn, phân biệt đối xử hoặc gian lận.

 • Xâm phạm hoặc vi phạm quyền của người khác.

 • Bạn không được tải lên vi-rút hoặc mã độc hại hay làm bất cứ điều gì có thể vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc ảnh hưởng đến hoạt động hoặc hình thức đúng của Sản phẩm của chúng tôi.

 • Bạn không được truy cập hoặc thu thập dữ liệu từ Sản phẩm của chúng tôi bằng các phương tiện tự động (không được chúng tôi cho phép trước) hoặc cố gắng truy cập dữ liệu mà bạn không được phép truy cập.

Chúng tôi có thể xóa nội dung bạn chia sẻ vi phạm các quy định này và nếu thích hợp, chúng tôi có thể áp dụng các biện pháp đối với tài khoản của bạn.

Nhằm mục đích hỗ trợ cộng đồng, chúng tôi khuyến khích bạn báo cáo nội dung hoặc hành vi mà bạn cho rằng vi phạm quyền của mình hay các điều khoản và chính sách của chúng tôi.

 1. Các quyền bạn cấp cho chúng tôi

Chúng tôi cần bạn cấp Quyền sử dụng nội dung bạn tạo và chia sẻ để cung cấp dịch vụ của mình: Bạn sở hữu nội dung mình tạo và chia sẻ trên Mentori. Bạn được tự do chia sẻ nội dung của mình với bất kỳ ai khác, ở bất cứ đâu bạn muốn. Tuy nhiên, để chúng tôi cung cấp dịch vụ, bạn cần cấp cho chúng tôi một số quyền pháp lý để sử dụng nội dung đó.

Last updated