Hướng dẫn tạo và sử dụng ghi chú

Để tiện hơn hơn cho bạn học, tab “Ghi chú” sẽ là nơi để bạn ghi lại, đánh dấu các điểm quan trọng trong bài giảng.

  1. Cách thêm ghi chú cho bài giảng

Nếu bạn muốn ghi chú trong một điểm cụ thể của bài giảng, vui lòng làm theo các bước dưới đây:

Bước 1: Khi xem video đến đoạn cần đánh dấu, chọn tab Ghi chú như hình dưới đây:

Bước 2: Viết lại nội dung bạn muốn ghi chú (ghi chú không hiển thị với những người khác)

  1. Cách xem ghi chú bài giảng

Bạn có thể truy cập các ghi chú bằng cách chọn tab Ghi chú trong trình phát khóa học của mình . Trong tab này, bạn có thể lọc ghi chú của mình theo bài giảng hiện tại, tất cả các bài giảng hoặc thời gian gần nhất, xa nhất. Tất cả các ghi chú cho khóa học của bạn có thể được tìm thấy trong đó. Để chuyển trực tiếp đến thời điểm bạn đã thêm ghi chú vào trong khóa học, chỉ cần nhấp vào thời gian ghi chú bạn muốn xem và bạn sẽ được chuyển đến thời gian đã ghi chú.

  1. Cách chỉnh sửa hoặc xóa ghi chú

Nếu bạn muốn chỉnh sửa văn bản bạn đã nhập cho ghi chú, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

  1. Điều hướng đến ghi chú mà bạn muốn thay đổi từ tab Ghi chú

  2. Ở góc trên bên phải của ghi chú của bạn, hãy chọn biểu tượng chỉnh sửa

  3. Nhập thay đổi mà bạn muốn thực hiện và lưu

Nếu bạn cần xóa ghi chú, hãy chọn biểu tượng thùng rác nằm ở góc trên bên phải của ghi chú.

Last updated