Giới thiệu về hình thức học tại Mentori

  1. Khóa học tại Mentori là học online tại nhà thông qua điện thoại hoặc máy tính có kết nối internet.

  2. Mỗi bài giảng đều được chia thành các video nhỏ, có đề mục phù hợp với nội dung kiến thức. Danh mục bài giảng đều đánh dấu trạng thái (chưa học, đã học) để học viên có kế hoạch học tập phù hợp.

  3. Mỗi bài giảng sẽ gồm video, tài liệu học tập nếu có.

  4. Các video bài giảng đã được biên tập sẵn, vì vậy học viên có thể học bất cứ lúc nào rảnh, không bị giới hạn thời gian và số lần học. Với mỗi bài giảng có thể tua đi tua lại để học nhiều lần

  5. Chỉ cần 1 lần đăng ký và thanh toán, học viên có thể học các video bài giảng đó trọn đời.

  6. Nếu trong quá trình học có vấn đề thắc mắc, không hiểu, học viên có thể đặt câu hỏi mục thảo luận để được giảng viên hoặc trợ giảng hỗ trợ.

  7. Học viên có thể học tập ở nhiều thiết bị khác nhau và học ở bất cứ đâu khi có kết nối mạng internet.

  8. Bạn sử dụng điện thoại, máy tính hoặc máy tính bảng truy cập website https://school.mentori.vn để đăng nhập và vào học.

  9. Các video bài giảng thuộc sở hữu của Mentori và giảng viên. Học viên không được tải xuống dưới mọi hình thức nhằm giảm thiểu nguy cơ khóa học bị phát tán trái phép, ảnh hưởng tới quyền lợi của chính học viên, giảng viên của Mentori.

Last updated