Cách xem trước khóa học và lựa chọn khóa học phù hợp

Nếu bạn muốn xem khóa học nào phù hợp nhất với nhu cầu hiện tại của mình, nội dung dưới đây sẽ trình bày cách bạn có thể xem trước video khóa học và xem liệu đó có phải là khóa học phù hợp với mình hay không.

Cách xem trước video khóa học

Mỗi khóa học của Mentori đều có một số bài giảng để xem trước miễn phí, vì vậy học viên có thể xem trước một số nội dung của khóa học. Để bắt đầu xem trước, thực hiện như sau:

  1. Nhấp vào biểu tượng khóa học hoặc tiêu đề khóa học để chuyển đến Trang chi tiết của khóa học

  2. Tiếp theo, nhấp vào video ở phía bên phải của trang

  3. Bây giờ bạn sẽ có thể xem một số bài giảng miễn phí

Đánh giá các thông tin khóa học

Bạn cũng có thể xem được thông tin về khóa học trên chi tiết của khóa học, bao gồm các phần sau:

Mô tả: Giải thích chi tiết về khóa học, lý do tại sao bạn nên đăng ký.

Khóa học này thiết kế dành cho ai?: Đối tượng mà khóa học đang hướng đến.

Bạn sẽ nhận được gì khi tham gia khóa học?: Tóm tắt những gì khóa học sẽ dạy cho bạn.

Nội dung khóa học: bạn có thể xem danh sách tất cả các tiêu đề bài giảng, từng chương, toàn bộ thời lượng của khóa học.

Giảng viên: Tất cả các thông tin về bản thân, kinh nghiệm cũng như kiến thức chuyên môn, sẽ được hiển thị tại tab giảng viên

Đánh giá: Tại đây bạn có thể xem tất cả nội dung và đánh giá mà học viên đã gửi cho khóa học

Đánh giá có thể giúp bạn quyết định xem khóa học có phù hợp với mình hay không.

Last updated