Hướng dẫn thảo luận, hỏi bài

Một trong những cách giúp bạn hiểu hơn về bài học là bạn đặt câu hỏi khi học tập, làm bài tập sẽ giúp bạn hiểu, ghi nhớ bài nhanh hơn và áp dụng bài học vào thực tế dễ dàng hơn.

  1. Cách thêm thảo luận

Bước 1: Khi xem video đến đoạn cần thảo luận, chọn tab Thảo luận như hình dưới đây:

Bước 2: Viết lại nội dung bạn muốn thảo luận/đặt câu hỏi hay bài tập

Tại đây bạn có thể viết nội dung, đính kèm ảnh hay file mà bạn muốn đi kèm.

  1. Cách xem thảo luận bài giảng

Bạn có thể truy cập các thảo luận bằng cách chọn tab Thảo luận trong trình phát khóa học của mình . Trong tab này, bạn có thể lọc thảo luận của theo bài giảng hiện tại, tất cả các bài giảng hoặc thời gian gần nhất, xa nhất. Tất cả các thảo luận cho khóa học của bạn có thể được tìm thấy trong tab đó. Để chuyển trực tiếp đến thời điểm đã thêm thảo luận chỉ cần nhấp vào thảo luận bạn muốn xem và bạn sẽ được chuyển đến thời gian đã thảo luận. Tất cả thảo luận và câu trả lời đều sẽ hiển thị tại đây.

  1. Cách sửa xóa thảo luận

Nếu bạn muốn chỉnh sửa văn bản bạn đã nhập cho thảo luận, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

  1. Điều hướng đến thảo luận mà bạn muốn thay đổi từ tab Thảo luận

  2. Ở dưới nội dung thảo luận của bạn, hãy chọn biểu tượng ba chấm, sau đó chọn sửa

  3. Nhập thay đổi mà bạn muốn thực hiện và lưu

Nếu bạn cần xóa thảo luận, hãy chọn Xóa nằm trong biểu tượng ba chấm dưới mỗi nội dung thảo luận.

Last updated